Novi-Sad
Master centar
15. januar, 2015. godine, Početak registracije
15. januar, 2015. godine, Početak slanja apstrakata
15. septembar, 2015. godine, Završetak prijema apstrakata
Master-konferencija-sharp
15. januar, 2015. godine, Početak registracije
15. januar, 2015. godine, Početak slanja apstrakata
15. septembar, 2015. godine, Završetak prijema apstrakata