suboticaLandscape

Skup je akreditovan kao Nacionalni simpozijum pod brojem А-1-2189/16

  • Predavači 8 bodova
  • Učesnici 4 boda

Kotizacija za sve učesnike je GRATIS
Ukoliko želite da uzmete učešće potrebno je da popunite prijavu