REGISTRACIJA UČESNIKA, Master Centar Novi Sad

Petak, 16.10. od 8:00 do 19:00h

Subota, 17.10. od 08:00 do 19:00h

Nedelja, 18.10. od 08:00 do 13:00h