REGISTRACIJA UČESNIKA, Master Centar Novi Sad

Petak, 16.10. od 8:00 do 19:00h

Subota, 17.10. od 08:00 do 19:00h

Nedelja, 18.10. od 08:00 do 13:00h

 

Cena kotizacije:

Datum Doktori Sestre
15.01- 15.04. – 15.05
60€ 20€
16.05-15.09. 80€ 20€
posle 15.09. 100€ 20€

 

Kotizacija uključuje:

Bedž, kongresni materijal, pristup sesijama kongresa, prostoru za izložbu i postersku prezentaciju, sertifikat o učešću, kafe pauze predviđene programom.

 

Svečana večera

17. oktobar 2015. godine,  hotel “Park” sa početkom u 20h
Svečana večera nije uključena u cenu kotizacije i iznosi 30 EUR
Možete se prijaviti prilikom registracije ili naknadno, na e-mail sekretarijata kongresa.

 

Napomena:

Cene su izražene u evrima i uključuju PDV
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intesa na dan izdavanja predračuna.

 

Individualne prijave

Nakon prispeća i obrade Vaše registracione prijave dobićete predračun, na e-mail ili fax koji ste dostavili, sa svim potrebnim detaljima za uplatu.

 

Grupne prijave

Spisak sa imenima i podacima učesnika, kao i podatke za fakturisanje dostaviti direktno na e-mail adresu sekretarijata kongresa.

 

Uslovi otkazivanja

Za sve otkaze dostavljene pisanim putem do 15.09.2015. izvršiće se povrat sredstava u celosti, osim za uplate iz inostranstva gde organizator zadržava 20 EUR na ime troška bankovnog transfera.
Nakon 15.09.2015. povrat sredstava neće biti moguć.

Poštovane kolege,

Apstrakt za predstojeći Četvrti Kongres respiratorne medicine Srbije treba da sadrži najvažnije informacije o Vašem istraživanju. Za prezentaciju na kongresu možete prijaviti apstrakt istraživanja koje se bavi bilo kojom temom koja je u vezi sa respiratornim sistemom i oboljenjima respiratornog sistema.

Apstrakti se prijavljuju isključivo elektronskim putem, kroz formu za prijavu apstrakata koja se nalazi na sajtu kongresa. Apstrakti poslati bilo kojim drugim putem neće biti uzeti u razmatranje za prezentaciju na kongresu!

Apstrakte treba pisati u programu MS Office Word, upotrebom fonta Times New Roman veličine 12.

U dokumetu je potrebno navesti: temu, naslov rada, imena autora i koautora, instituciju i mesto gde je rad urađen, e-mail na koji će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada. Prvi autor je ujedno i autor koji će prezentovati rad.

Apstrakt može sadržati maksimalnih 300 reči i mora biti strukturisan u četri odeljka:

  1. Uvod: ukratko objašnjava pozadinu i razloge Vašeg istraživanja i treba da sadrži cilj istraživanja izložen u jednoj do dve rečenice
  2. Matrijal i metode: treba da objasne metodologiju istraživanja, kliničke, laboratorjiske ili druge tehnike koje su korišćene u istraživanju
  3. Rezultati: treba navesti najvažnije rezultate istraživanja. U ovom odeljku ne treba ubacivati tabele ili grafikone već samo tekstualno objasniti rezultate istraživanja
  4. Zaključci: u nekoliko rečenica treba objasniti i navesti glavne zaključke istraživanja

Nakon zatvaranja procesa prijave apstrakata naučni odbor Kongresa razvrstaće apstrakte u dva oblika prezentacije:

Oralna prezentacija: u MS Office Power Point obliku koja će trajati maksimum 10 minuta (8 slajdova na engleskom jeziku)

Poster prezentacija: Dimenzije poster panela: 90cm širina i 200cm visina. Prezenteri su slobodni da sami odaberu dimenzije svog postera. Poster mora biti samo na engleskom jeziku.
Postere je potrebno postaviti u petak, 16. oktobra od 8:00h, i biće okačeni na panele tokom celokupnog trajanja kongresa.
Postere je potrebno ukloniti sa panela u nedelju, 18. oktobra nakon 12:00h.
Detaljna uputstva o izradi oralnih prezentacija, poster prezentacija i e-poster prezentacija dobićete nakon informacije o prihvatanju apstrakta na e-mail adresu koju navedete u platformi za prijavu apstrakta.

Organizator zadržava pravo prevoda i tehničke adaptacije apstraktaKurs spirometrije – Podržan od strane ERS-a

18. oktobar, 2015. godine

 

Cena kursa 7.500,00 RSD

 

Broj polaznika je ograničen na 50

Rok za prijavu: 10. septembar 2015. godine.
spirometrija_program